Aktuális / Városi kitüntetések

Városi kitüntetésekVárosi kitüntetések

November 6-án, a Királyi Városnap Ünnepi Képviselő-testületi ülés keretében kerültek átadásra a városi kitüntetések.


Kimondhatatlan büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a díjazottak között négy olyan személy is szerepel, akik a Kőszegi Ostromnapok megvalósításában már a kezdetektől fogva kulcsszerepet vállaltak és vállalnak.

 

 

A Kőszegi Ostromnapok Egyesület volt elnöke, valamint a 11 éven keresztül Ibrahim nagyvezírt alakító Seper András lett Kőszeg Város Díszpolgára.

 

A Kőszegi Ostromnapok Egyesület volt alelnöke, aki 11 éven keresztül alakította Jurisich Miklós várkapirányt: Petkovits Sándor Kőszeg Városért Díjban részesült.

 

A Kőszegi Ostromnapok Egyesület jelenlegi alelnöke: Hernigl László és az étkeztetések fő felelőse: ('Csendes') Kovács Miklós pedig Kőszeg Város Önkormányzatának Kitüntető Oklevelét kapták munkájuk elismeréséül.


 

 

Szívből gratulálunk a kitüntetetteknek!

Alább a részletes laudatiok:

 

Seper András – Kőszeg Város Díszpolgára

Az elismerés kezdeményezője: Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A Szombathelyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató helyettese, az idén 150 éves Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka. 1995-ben vette át az egyesületi parancsnoki feladatokat, s ezt követően következetes munkával megalapozta Kőszeg város és környékének tűz- és katasztrófavédelmét. Segítségével és szakmai tudásával fejlesztette és modernizálta az egyesület technikai és szakmai felszereltségi szintjét. Megalapozta és folyamatosan fejlesztette az önkéntes állomány szakmai képzettségét és felkészültségét. Újra aktívvá tette az ifjúsági tűzoltók képzését és nevelését, valamint létrehozta az aktív, bevethető női tűzoltó rajt. Vezetésével számos megyei, országos és nemzetközi eredményt, sikert értek el az egyesület ifjúsági, női, felnőtt és korpontos versenycsapatai. A versenycsapatok eredményesen vettek részt három Tűzoltó Olimpián Csehországban, Franciaországban és Ausztriában, melyekkel városunk és hazánk hírnevét is öregbítették. Minden formában támogatta a városkörnyéki önkéntes tűzoltó egyesületek megerősítését, szakmai felkészítését és technikai korszerűsítését, biztosítva ezzel Kőszeg város környékének tűz- és katasztrófavédelmét.
Személyesen és közvetve is támogatta Kőszeg város kulturális életének színesebbé tételét számos városi rendezvényen. Közösségszervező tevékenysége is kiemelkedő. Alapítója és 2018-ig (közel tíz éven keresztül) elnöke volt a Kőszegi Ostromnapok Egyesületnek. Az első Kőszegi Ostromnapoktól 2017-ig (összesen 11 alkalommal) ő alakította Ibrahim nagyvezírt, valamint vezetésével a Kőszegi tűzoltók oroszlán részt vállaltak az ostromló török tábor megjelenítésében. Az idén 150 esztendős Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (mely az ország legrégibb önkéntes tűzoltó egyesülete) jubileumi programsorozatának szervezésében is kulcsszerepet vállalt.
Kőszeg város tűz- és katasztrófavédelmének érdekében tett elévülhetetlen szerepéért, valamint aktív közösségi munkásságáért, Seper András Kőszeg Város Díszpolgára megtisztelő címet kapja.

 

 

Petkovits Sándor – Kőszeg Városért díj

Az elismerés kezdeményezője: Kőszegi Ostromnapok Egyesület és Básthy Béla alpolgármester

A kőszegi közélet meghatározó szereplője, számos területen aktív közösségi tevékenységet folytat. A 90-es években Kőszeg Város Önkormányzata képviselője, pénzügyi szakemberként a Pénzügyi Bizottság elnöke. Jelentős szerepet vállalt a kőszegi Római Katolikus Egyházközség működésében, ahol szintén a Pénzügyi Bizottságot vezette, és a kőszegi horvát közösség anyanyelvi hitéletének megteremtésében. Fontos szerepet vállalt több egyházi műemlék épület, így a Brenner János Katolikus Közösségi Ház és a Szent Imre templom felújításának megvalósításában. Kezdetektől fogva a Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, elnöke, mely tisztségében irányította és koordinálta a horvátság közösségi életét, az igen nagy múltú kőszegi horvát hagyományok megújítását. Meghatározó szerepet vállalt a Kőszeg és Máriacell közötti zarándoklatok felélesztésében, melyek szervezésén 25 éve fáradhatatlanul dolgozik. Vezetésével több mint 60 magyar és horvát nemzetiségű zarándokcsoport gyalogolt már el Máriacellbe, az utóbbi években immár gyermek és ifjúsági zarándokcsoportokat is vezetett. Horvát identitásából erőt merítve 2007-től 2017-ig, 11 éven keresztül megszemélyesítette Kőszeg leghíresebb horvát származású történelmi hősét, Jurisics Miklóst a Félhold és Telihold - Kőszegi Ostromnapok rendezvénysorozat keretében. Évről-évre szervezte a horvát nemzetiségű kőszegi és környékbeli polgárok és csoportok részvételét Kőszeg történelmi fesztiválján, melynek köszönhetően még sokszínűbb lett ezen város rendezvény. Ezen közéleti és közösségépítő tevékenységét elismerve „Kőszeg városért” díjban részesül.

 

 

Hernigl László – Kőszeg Város Önkormányzatának Kitüntető Oklevele

Az elismerés kezdeményezője: Kőszegi Nyugállományúak Egyesülete

A 10 éve alapított Kőszegi Nyugállományúak Egyesületének elnöke, a Kőszegi Ostromnapok Egyesület elnök-helyettese, a Kőszegi Darabontok kapitánya. Aktív résztvevője, szervezője Kőszeg város katonai hagyományőrző rendezvényeinek, katonai megemlékezéseinek, valamint szintén fontos szerepet vállal minden évben a Kőszegi Ostromnapok szervezésében és lebonyolításában. Példamutató életvitele, a város társadalmi életének és közösségeinek érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége alapján Kőszeg Város Önkormányzatának Kitüntető Oklevelében részesül.

 

 

('Csendes') Kovács Miklós – Kőszeg Város Önkormányzatának Kitüntető Oklevele

Az elismerés kezdeményezője: Kőszegi Ostromnapok Egyesület

Személye nélkül nem képzelhető el Kőszegen főzőverseny. Szinte az összes városi rendezvényen önkéntesen főz a résztvevőknek, valamint évek óta karácsony előtt meleg étellel vendégeli meg a kőszegi rászorulókat a Fő téren. Az első Félhold és Telihold – Kőszegi Ostromnapok óta a rendezvény egyik legfontosabb feladatát látja el: étkezteti a résztvevő csapatokat, együtteseket és közreműködőket, mindezt teljesen önzetlenül, önkéntesen. Idén már 12. alkalommal vállalta ezt a nem kevés munkával és energiával járó feladatot, melyért Kőszeg Város Önkormányzatának Kitüntető Oklevelében részesül.


« Vissza az előző oldalra!

Kőszegi Ostromnapok Egyesület - Magyar